Fundacja Zielony Horyzont

Kurs Predyspozycji Językowych

Kurs dla kandydatów do gimnazjum przygotowujący do egzaminu z kompetencji językowej

Atuty naszego kursu

 • nowoczesne metody nauczania
 • strategie rozwiązywania testów
 • powtórka niezbędnego słownictwa i gramatyki do testów
 • egzamin próbny
 • bieżąca ewaluacja postępów
 • aktualne materiały i testy oraz książka ""Sprawdzian szóstoklasisty. Repetytorium z testami" wyd. Macmillan Education GRATIS !
 • wykwalifikowani lektorzy
 • 24 godziny ćwiczeń, szkoleń i testów
 • Grupy max. 15 osobowe
 • Cena 549 zł (tylko 22.87/godzinę)

Terminarz

GRUPA A
14, 21, 28 lutego, 7, 14, 21, 28 marca, 21 marca dodatkowo test próbny
sobota 9.00-12.00

GRUPA B
14, 22, 28 lutego, 7, 14, 21, 28 marca, 22 marca dodatkowo test próbny
sobota 12.30 - 15.30

GRUPA C
15, 21 lutego, 1, 8, 15, 22, 29 marca, 21 marca dodatkowo test próbny
niedziela 9.00 - 12.00

GRUPA D
15, 22 lutego, 1, 8, 15, 22, 29 marca, 22 marca dodatkowo test próbny
niedziela 12.30 - 15.30

Miejsce kursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa
www.mdk.waw.pl

Płatność

Fundacja Zielony Horyzont
ul. Żaryna 7/135
02-593 Warszawa
NR KONTA: 75 2130 0004 2001 0535 9690 0001
z dopiskiem:  imię i nazwisko uczestnika, grupa A, B, C lub D

Cele kursu

Uczeń:

 • w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, wyszukuje większość prostych informacji szczegółowych w wysłuchanych dialogach, opisach i tekstach
 • zapisuje wysłuchane informacje
 • poprawnie rozwiązuje zadania doskonalące umiejętności językowe
 • zna materiał leksykalny z ujętych w programie 12 zagadnień tematycznych
 • układa w odpowiedniej kolejności wyrazy w zdania
 • zna formy i zasady użycia zagadnień gramatycznych zawartych w programie
 • rozpoznaje większość sytuacji komunikacyjnych
 • potrafi rozpoznać prawidłowee formy pytania i proszenia o informacje, wyrażania podziękowania, emocji i upodobań
Metodyka kursu

Zalecaną metodą nauczania jest podejście eklektyczne dopuszczające różnorodność metod i technik w celu najskuteczniejszego osiągnięcia pożądanego celu. Ćwiczenia mają odzwierciedlać autentyczną komunikację językową, stąd uwzględnione będą ćwiczenia typu dialogi, symulacja, odgrywanie ról, gry i zabawy językowe, rozmowy prowadzone w parach i małych grupach.

Zakres materiału

Zakres leksykalny z następującego materiału:

Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Świat przyrody.

Zakres gramatyczny z następującego materiału:

Czasownik be /have got, Przymiotniki dzierżawcze, There is/There are, Present Simple, Present Coninuous, Czasowniki + ing., Czasowniki + to. , Kwantyfikatory: many, much, a lot of, Pytania: How much...?/How many...?, Past Simple, Past Continuous, Formy przysze: be going to, Present Coninuous, Future Simple, Pierwszy okres warunkowy, Czasowniki modalne: can/can't; must, mustn't, should/shouldn't, Present Perfect.


« powrót