Fundacja Zielony Horyzont

Kampania edukacyjna "MojeOdpady"

W 2014 r. Fundacja Zielony Horyzont planuje przeprowadzić kampanię edukacyjną "MojeOdpady", w imieniu i na rzecz Wprowadzającyh opakowania, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Kampania ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, w tym: 

a)    promocja wiedzy w zakresie możliwego wpływu substancji stosowanych
w odpadach opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi w przypadku nieodpowiedniego z nimi postępowania.

b)    popularyzacja idei selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
i przekazywania ich uprawnionym do zbierania podmiotom;

c)    informowanie społeczności lokalnych o dostępnych dla nich systemach zbierania;

d)    promocja wiedzy i świadomości ekologicznej w  zakresie przyczyniania się do ponownego użycia, odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wprowadzający opakowania będą mogli dołączyć do zaplanowanej przez Fundację kampanii lub zlecić Fundacji zaplanowanie i przeprowadzenie indywidualnej kampanii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.


« powrót