Fundacja Zielony Horyzont

Wprowadzający

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która nakłada na Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek prowadzenia i finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.  

Fundacja, w ramach współpracy z Wprowadzającymi prowadzi w ich imieniu i na ich rzecz działania z zakresu kampanii edukacji ekologicznej, mającej na celu realizację założeń ustawowych, czyli:

1. zwiększenie świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zasad postępowania z ZSEE i bateriami poprzez aktywne uczestnictwo w ekologicznych działaniach edukacyjnych,

2. zaktywizowanie uczestników do podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju,

3. zmianę nawyków.

W zależności o wysokości wyliczonego na podstawie ustawy budżetu, Fundacja zorganizuje na rzecz Wprowadzającego kampanię edukacyjną lub zaproponuje przyłączenie się do prowadzonej przez Fundację kampanii. 

Fundacja prowadzi kampanie z zakresu edukacji na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2010 r.  W działaniach Fundacji wzięło udział bezpośrednio około 7 mln Polaków.

Fundacja zaplanowała i zorganizowała między innymi:  konkursy wiedzy ekologicznej na temat elektrośmieci i zużytych baterii, konkursy plastyczne i fotograficzne, kampanie prasowe, telewizyjne, internetowe i radiowe, lokowanie idei w popularnych serialach telewizyjnych, kilkadziesiąt imprez publicznych w całej Polsce, podczas których edukowała na temat właściwego postępowania z elektrośmieciami i zużytymi bateriami. 


« powrót