Fundacja Zielony Horyzont

O nas

 

Agnieszka Glińska-Olszówka - WicePrezes Fundacji i Fundatorka

Przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Środowiska, w departamencie odpowiedzialnym za realizację strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz za edukację ekologiczną. Była pomysłodawcą utworzenia strony internetowej dla dzieci, całkowicie poświęconej tematyce ochrony środowiska. W swojej pracy zajmowała się również koordynacją projektów, m.in. weryfikujących ośrodki edukacji ekologicznej w całej Polsce, badających świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii gospodarki odpadami. W projekcie „Mamo, Tato, wolę wodę", koordynowanym przez Żywiec Zdrój, była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów dydaktycznych z dziedziny ochrony środowiska. Autorka scenariuszy zajęć i artykułów o tematyce związanej z edukacją środowiskową. Członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Anna Batorczak - Wiceprezes Fundacji i Fundatorka

Przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym koordynując liczne krajowe i międzynarodowe projekty odnoszące się do różnych aspektów edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W szczególności zajmuje się tematyką wykorzystania multimediów w tym obszarze, a przede wszystkim internetu, czego rezultatem są między innymi strony internetowe: www.ekoedu.uw.edu.pl. Koordynator pierwszej edycji konkursu edukacyjnego Europejskiej Platformy Recyklingu: „Drugie życie elekrośmieci”. W najnowszych projektach podejmuje tematykę edukacji ekologicznej osób niepełnosprawnych oraz edukacji dt. różnorodności biologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Autorka licznych scenariuszy zajęć i opracowań edukacyjnych. Członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


Marta Pawlak - Prezes Fundacji i Fundatorka

Trenerka, koordynatorka projektów i społecznik z zamiłowania. Zawsze pomiędzy instytucjami rządowymi, pozarządowymi i biznesowymi. Zwolenniczka idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Od 2003 roku planuje, organizuje i zarządza projektami społecznymi, popularnonaukowymi i edukacyjnymi. Koordynatorka projektów międzynarodowych: "DNA50 Crick & Watson and beyond..." i "BAS Top People Project". Pomysłodawczyni i realizatorka ogólnopolskich projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu "Zbieramy elektrośmieci", "Firma przyjazna naturze" oraz kampanii społecznej „Dobre rady na elektroodpady”. Współorganizatorka projektów "ZeroCarbonCity Campaign", "SpaceUK", "Europe 2021", "Wielokulturowa Europa", "Pupilpower Plus", "LSE debates".
Bardzo wymagająca, dbająca o najmniejsze szczegóły. Wysoko stawia poprzeczkę sobie i swoim współpracownikom. Zawsze pełna pomysłów i energii. Dzięki wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu otwarta na różnorodność i łatwo nawiązująca kontakty.Katarzyna Jakóbik - Koordynator ds. Public Relations

Ukończyła Wiedzę o Teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej, a także posiada zawodowe przygotowanie do pracy w dziedzinie Reklamy, PR i Mulimediów.
Z doświadczenia animator dziecięcy przy projektach Fundacji Nasze Dzieci, aktywistka na rzecz dobrostanu zwierząt m. in. wspomaga działania "Vivy! Akcji dla Zwierząt", wolontariuszka Dramowej Akademii Wolontariackiej Stowarzyszenia STOP-KLATKA, dziennikarka działu teatralnego w internetowym magazynie kulturalnym MGZN.PL, a także propagatorka spontanicznych niszowych inicjatyw dla poprawy jakości życia, takich, jak: Warszawska Kooperatywa Spożywcza, bank usług darmowych Wymiennik, Warszawski Społeczny Klub Jogi Śmiechu.
Swoją przyszłość zawodową wiąże z tworzeniem kampanii społecznych oraz pracą arteterapeutki.
Widzi sens w podnoszeniu świadomości o globalnych problemach ekologicznych, znaczeniu polityki zrównoważonego rozwoju.
Po godzinach prowadzi zajęcia z jogi dla dzieci i pilates dla seniorów, ćwiczy gardę na kursie samoobrony "Bezpieczna Warszawianka" i zdobywa pierwsze szlify jako liderka Jogi Śmiechu.


 


« powrót